โรคอักเสบเรื้อรังและความผิดปกติทางจิตเวช

ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ก่อตัวขึ้นในวัยเด็ก สมมติฐานด้านสุขอนามัยให้มุมมองที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเรื่องนี้ การเปลี่ยนแปลงในการเกษตรและการกลายเป็นเมืองทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรามีการสัมผัสกับจุลินทรีย์บางชนิดไม่บ่อยหรือช้ากว่าชีวิต สันนิษฐานว่าการพัฒนาเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นของโรคอักเสบเรื้อรังโรคภูมิแพ้และโรคทางจิต

การใช้สมมติฐานด้านสุขอนามัยเป็นจุดเริ่มต้นกลุ่มนักวิจัยสหวิทยาการของมหาวิทยาลัยซูริคและโลซานวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาจากกลุ่มคนเกือบ 5,000 คนที่เกิดในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 พวกเขามุ่งเน้นไปที่การเกิดร่วมของโรคภูมิแพ้โรคไวรัสและแบคทีเรียและความเครียดทางจิตสังคมในวัยเด็ก บนพื้นฐานของรูปแบบการเจ็บป่วยในช่วงต้นนักวิทยาศาสตร์ระบุกลุ่มคนห้ากลุ่มที่พวกเขาโดดเด่นด้วย biomarkers (จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวเครื่องหมายการอักเสบ) และในขั้นตอนต่อไปโดยรูปแบบการเชื่อมโยงของพวกเขาด้วยโรคอักเสบเรื้อรังและความผิดปกติทางจิตเวช