เส้นทางคมนาคมที่น่าอัศจรรย์อีกเส้นทางของประเทศจีน

สำนักข่าวประเทศจีนรายงานว่าภาพถนนสายยาวแสนคดเคี้ยวบนหุบเขาสูงชันของที่ราบสูงปามีร์ในอำเภอปกครองตนเองถ่าเสินคู่ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นเส้นทางคมนาคมที่น่าอัศจรรย์อีกเส้นทางของประเทศจีนถนนสายดังกล่าวทอดตัวยาว 36 กิโลเมตร ณ ระดับความสูงเหนือน้ำทะเลมากกว่า 4,200 เมตร

โดยชาวบ้านท้องถิ่นได้ขนานนามถนนสายนี้ที่เปิดใช้เมื่อเดือนกรกฎาคมให้เป็นถนนกลางฟากฟ้าแห่งดินแดนที่ราบสูง เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นเส้นทางคมนาคมที่น่าอัศจรรย์อีกเส้นทางของประเทศจีนถนนสายดังกล่าวทอดตัวยาว 36 กิโลเมตร ขับไม่ดีอาจมีร่วงถนนไต่สู่ฟากฟ้ากลางดินแดนที่ราบสูงซินเจียง