เกาหลีใต้เลือกตั้ง ส.ส. หนาตา แม้เผชิญโควิด-19 ใช้สิทธิ์สูงสุดรอบ 16 ปี

ประชาชนชาวเกาหลีใต้ออกมาเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นจำนวนมากในวันนี้แม้กำลังเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยเมื่อเวลา 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง พบว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วด้วยสัดส่วน 59.7% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งก่อนหน้า

เพราะขณะนั้นเมื่อเวลา 16.00 น. มีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง 50.2% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด คาดว่าจะเป็นการเลือกตั้ง ส.ส. ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุดในรอบ 16 ปีนับตั้งแต่ปี 2547 ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 60% ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส. ที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุดของเกาหลีใต้ คือปี 2491 ที่ออกมาใช้สิทธิ์ถึง 95.5% แต่หลังจากนั้นตัวเลขก็ลดลงมาเรื่อยๆ และเคยต่ำสุดที่ 46.1% เมื่อปี 2551 แต่หลังจากนั้นตัวเลขก็สูงขึ้นมาตลอด โดยจะเห็นว่าปี 2555 เพิ่มมาอยู่ที่ 54.2% และปี 2559 อยู่ที่ 58.0% ทั้งนี้การเลือกตั้ง ส.ส. ของเกาหลีใต้ครั้งนี้ เปิดให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. ก่อนจะเริ่มประกาศผลการนับคะแนนในเวลา 18.15 น.