สำรวจโครงสร้างสมองในทารกแรกเกิด

การพัฒนาสมองของทารกยังไม่เป็นที่เข้าใจ ดังนั้นการวิจัยในหัวข้อมีความสำคัญเนื่องจากการพัฒนาสมองมีความไวต่อปัจจัยแวดล้อมในช่วงต้น ตระหนักถึงเรื่องนี้การศึกษาการถ่ายภาพ FinnBrain ที่ดำเนินการใน Turku สำรวจโครงสร้างสมองในทารกแรกเกิด โครงสร้างสมองผู้ใหญ่และการแบ่งส่วนของฟังก์ชันที่แตกต่างกันระหว่างซีกมีการศึกษากันอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับสมองที่กำลังพัฒนาของทารกแรกเกิดยังคง จำกัด อยู่แม้ว่าความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาการปกตินี้เป็นสิ่งสำคัญ จากการทำความเข้าใจกระบวนการนี้การศึกษาในอนาคตจะสามารถตรวจจับผลกระทบที่อาจมีต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นสุขภาพมารดาก่อนคลอดได้ง่ายขึ้น สมองที่กำลังพัฒนามีความไวต่อปัจจัยแวดล้อมมากที่สุดในระหว่างตั้งครรภ์และปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ขั้นตอนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในการศึกษาพบว่าทารกที่อายุระหว่าง 2-5 สัปดาห์จำนวน 68 คนได้รับการสแกนโดยใช้ MRI เพื่อตรวจสอบการพัฒนาสมองของทารกปกติปริมาณก้อนและความแตกต่างครึ่งซีกของพวกเขาคือการไม่สมมาตรได้รับการสำรวจ ผลกระทบของอายุและเพศต่อปริมาตรและความไม่สมมาตรของ lobar มีความสนใจเป็นพิเศษ