สร้างผลงานศิลปะเคลือบยุคอยุธยาโบราณ

แรงบันดาลใจจากความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตทางทะเลในราคา 40,000 บาทและ “Buddha Square Tiles” ด้วยลวดลายไทยโบราณที่ทาสีบนกระเบื้องราคา 26,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการสาธิตเทคนิคการจิตรกรรมแบบต่างๆโดยครูและนักเรียนของภาพวาดสีน้ำมันทาสีประยุกต์เครื่องปั้นดินเผาและงานเคลือบสีไทย ศูนย์ได้ให้โอกาสและความรู้แก่ฉัน

ปัจจุบันมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถสร้างผลงานศิลปะเคลือบยุคอยุธยาโบราณได้ การฝึกอบรมที่นี่เราสามารถนำความรู้และทักษะของเราไปใช้ในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมต่างๆ เครดิตของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารจัดตั้งขึ้นและศิลปะและช่างฝีมือแบบดั้งเดิมของเรามีคุณค่า ฉันได้รับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตมากมาย