สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ใหม่ขอให้ทั่วโลกมีสันติภาพ

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงเรียกร้องญี่ปุ่นร่วมสร้างสันติภาพให้บังเกิดขึ้นทั่วโลก ในโอกาสที่พระองค์เสด็จพบปะพสกนิกรครั้งแรกจากระเบียงพระราชวังวันนี้ ท่ามกลางประชาชนหลายพันคนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จฯ โบกธง และกล่าวแสดงความปลื้มปิติยินดีกับสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ พระชนมพรรษา 59 พรรษาแห่งราชวงศ์ดอกเบญจมาศตรัสที่ระเบียงกระจก พระราชวังอิมพีเรียลใจกลางกรุงโตเกียวว่า พระองค์ปรารถนาให้ญี่ปุ่นร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อสันติภาพของโลกและการพัฒนาต่อไป สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ และพระบรมวงศานุวงศ์พบปะประชาชนที่ระเบียงพระราชวังเป็นครั้งแรกในวันเสาร์ หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ที่ 126 เมื่อวันพุธ เช้าวันนี้ประชาชนหลายพันคนมารอล่วงหน้าเป็นชั่วโมงเพื่อรับเสด็จฯ สมเด็จพระจักรพรรดิ สมเด็จพระจักรพรรดินี และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ประทับยืน ณ ระเบียงกระจกของพระราชวังและโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชน