นักวิชาการห่วงสงครามซีเรียกระทบราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโลก-ไทย

นักวิชาการชี้สงครามซีเรีย มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดรวมทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เสนอไทยควรสำรองน้ำมันเพิ่มขึ้น รองรับหากสถานการณ์ในซีเรียบานปลาย

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงความเห็นผลกระทบของสงครามซีเรียต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ว่า อาจจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกสูงขึ้นแตะระดับ 80-100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลได้ ซึ่งขณะนี้ราคาน้ำมันได้ปรับตัวสูงสุดในรอบ 3 ปีไปแล้ว โดยราคาน้ำมันล่วงหน้า Brent Crude ขึ้นไปแตะ 73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2014 ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ราคาขายปลีกน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 จากระดับปัจจุบันในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องและสามารถปรับขึ้นได้อีก 10-15% พร้อมค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแข็งค่าขึ้น

ทั้งนี้ มีความเสี่ยงที่สงครามซีเรียจะลุกลามยืดเยื้อนำไปสู่การเผชิญหน้าของรัสเซียและชาติตะวันตกหรือเกิดภาวะสงครามเย็นรอบใหม่ได้ ราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกและของไทยชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสสอง ตลาดการเงินทั่วโลกน่าจะมีความผันผวนมากในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้า สงครามในซีเรียมีโอกาสลุกลามปานปลายสูงมากจึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ น่าจะส่งผลทำให้อัตราการขยายตัวของภาคส่งออกไทยโดยเฉพาะการส่งออกไปภูมิภาคตะวันออกลางมีขีดจำกัด

นายอนุสรณ์กล่าวอีกว่า หากสถานการณ์ในซีเรียไม่ขยายวงหรือบานปลายจะกระทบต่อราคาน้ำมันไม่มาก เพราะซีเรียผลิตน้ำมันดิบคิดเป็นร้อยละ 0.4 ของการผลิตทั่วโลก ความผันผวนของราคาน้ำมันจะเป็นผลจากปัจจัยทางด้านจิตวิทยาจากปัญหาความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก ยังไม่กระทบต่ออุปทานของตลาดน้ำมันโลก อย่างไรก็ตาม สงครามในซีเรียมีโอกาสบานปลายและขยายวงสูงมาก จึงส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกมาก อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะส่งผลต่อการชะลอตัวของการบริโภคในประเทศได้ นอกจากนี้ ไทยควรสำรองน้ำมันเพิ่มขึ้นจากระดับ 36 วันหรือร้อยละ 5 ของปริมาณใช้ทั้งปีซึ่งเป็นระดับปกติตามกฎหมายในกรณีที่เหตุการณ์สงครามซีเรียบานปลายเพื่อให้ประชาชนมีน้ำมันใช้อย่างเพียงพอหากเกิดเหตุการณ์นอกเหนือการคาดการณ์ขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่ออุปทานน้ำมันใช้ในประเทศและความมั่นคงทางด้านพลังงานได้-สำนักข่าวไทย