ชาวมุสลิมในอินโดนีเซียเตรียมตัวถือศีลอดเดือนรอมฎอน

ชาวมุสลิมในกรุงจาการ์ตา นครหลวงของอินโดนีเซียกำลังเตรียมตัวสำหรับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน รวมทั้งเตรียมซื้อหาเสบียงอาหารไว้บริโภคก่อนที่ราคาสินค้าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนดังกล่าว ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในอินโดนีเซีย

ชาวกรุงจาการ์ตาเริ่มรวมตัวกันไปเคารพศพญาติพี่น้องตามสถานที่ฝังศพต่าง ๆ ในเมืองหลวง ก่อนที่เดือนรอมฎอนจะมาถึง ในขณะที่ประชาชนก็เริ่มไปจับจ่ายซื้อของกัน เช่น อินทผาลัม สำหรับใช้รับประทานเป็นอาหารเช้า เสื้อผ้าใหม่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงเดือนรอมฎอน และเตรียมสินค้าจำเป็น เช่น น้ำตาล น้ำมันพืชปรุงอาหาร แป้ง เนื้อสัตว์และข้าว ก่อนที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเดือนถือศีลอดเนื่องจากความต้องการสินค้ามีเพิ่มมากขึ้น ในช่วงถือศีลอด ชาวมุสลิมจะงดการบริโภคอาหารในเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นและจะรับประทานอาหารได้หลังจากพระอาทิตย์ตกแล้ว