ความสำคัญการตอบสนอง

การศึกษานำร่องดังนั้นเราจำเป็นต้องทำซ้ำผลการวิจัยภายในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่เรารู้ว่าภาวะซึมเศร้าและโรคสองขั้วมีผลสืบเนื่องสูงมากโดยที่เด็กที่พ่อแม่มีความผิดปกติทางอารมณ์มากกว่า 60% มีแนวโน้มที่จะ พัฒนาความผิดปกติทางจิตเองยีนมีบทบาท แต่ก็ยังมีแนวโน้มว่าคุณภาพของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างต้นกับมารดานั้นมีความสำคัญการตอบสนอง

ความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันต่อสัญญาณทารกในอารมณ์ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีประวัติความเป็นมาหรือภาวะซึมเศร้าอาจ ทำให้มันยากขึ้นสำหรับพวกเขาที่เกี่ยวข้องกับเด็กของพวกเขาและดังนั้นจึงสามารถกำหนดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงต้นสำหรับเด็ก เป็นมูลค่าที่เน้นว่างานนี้ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบเป็น “มารดาที่ไม่ดี” ก็หมายความว่าเนื่องจากประวัติสุขภาพของพวกเขา