ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมภูมิภาค

การดึงดูดการลงทุนขาเข้ามากขึ้น การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ปรับปรุงวิกฤตการณ์ทางการเงินหลังโลก แต่ความต้องการที่จะถูกนำไปยังประเทศต่าง ๆ เช่นประเทศไทยอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ซึ่งคาดว่าจะเติบโตในอนาคต คันโยกเพื่อดึงดูดการลงทุนสู่อาเซียนนั้นมีความชัดเจนมากขึ้น ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม, สถาบันที่มั่นคง, นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น

การลดภาษีและอุปสรรคการนำเข้าสำหรับปัจจัยการผลิตและการเพิ่มทักษะแรงงาน อีกวิธีหนึ่งในการส่งเสริมการลงทุนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือการทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ได้แก่ : lBringing สมาชิกใหม่เข้าสู่ข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับ Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้ l รวมถึงข้อตกลงใหม่เช่นความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมภูมิภาค (RCEP) และเขตการค้าเสรีอาเซียน / ยุโรป l การอัพเกรดข้อตกลงการค้าที่มีอยู่กับคนที่ชอบของฮ่องกงและจีน