ความรักในเมืองเก่าแก่ของพระตะบอง

เมื่อพ่ายแพ้ภายใต้การปกครองของ Pol Pot ในช่วงทศวรรษที่ 1970 กัมพูชาได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระราชวังของกรุงพนมเปญมีเมืองที่ทันสมัย ​​แต่พระราชวังและวัดสีทองที่สวยงามยังคงรักษาความสัมพันธ์กับอดีตชาวพุทธในภูมิภาค ความโหดร้ายของระบอบการปกครองเขมรแดงของ Pot ล้วนวางอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เคลื่อนไหวอย่างลึกซึ้งในเรือนจำ

และทุ่งสังหารเพียงครั้งเดียวของเขา พวกเขากำลังดูที่สำคัญสำหรับผู้เข้าชมทั้งหมด ไกลออกไปทางเหนือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกัมพูชาเก่าแก่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ใกล้กับเสียมราฐในวัดวาอารามของนครวัด นักท่องเที่ยวที่กล้าหาญจะพบกับความรักในเมืองเก่าแก่ของพระตะบอง