การสนับสนุนมาตรการบรรเทาทุกข์

ข้อเสนอที่จะคืนเงินให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่พวกเขาซื้อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากศูนย์คิดที่มีชื่อเสียง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวว่าได้ให้การสนับสนุนมาตรการบรรเทาทุกข์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวน 11.4 ล้านคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการ นายสมชายจิตสุโชนันผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ TDRI กล่าวว่าโครงการริเริ่มนี้

จะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยเหล่านี้ได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่เรียกเก็บจากการซื้อสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการ ข้อเสนอควรได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างน้อยหนึ่งปีก่อนการประเมินผลนายสมชัยกล่าว ข้อดีสำหรับรัฐบาลคือการใช้ระยะเวลาดังกล่าวเพื่อค่อยๆยกภาษีมูลค่าเพิ่มเขากล่าว นายสมชัยกล่าวว่าหลังจากการหารือกับกระทรวงการคลังเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการพิจารณาว่าการจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านบัตรสวัสดิการนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะนำกลับเข้ามาในบัตร