การรักษาแบบใหม่ที่สามารถชะลอการลุกลามของโรค

การส่งสัญญาณประสาทเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เช่นการวิเคราะห์สัญญาณขั้นสูงและการถ่ายภาพแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสมองกำลังเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวและโรคที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้ใช้ซึ่งมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับ MRI เพื่อตรวจสอบเครือข่ายสมองทันทีและระบุการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สะท้อนถึงผลกระทบของโรคต่อผู้ป่วยการค้นพบเหล่านี้เป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญ

จากวิธีการที่ทันสมัยเพื่อศึกษาโรค ของ Dukic และ Nasseroleslami แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เราสามารถเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงปริมาณอย่างระมัดระวังในส่วนต่าง ๆ ของเครือข่ายสมองได้อย่างไรซึ่งจะมีนัยสำคัญเกี่ยวกับวิธีการจำแนกประเภทย่อยของโรคนอกจากนี้ยังสามารถช่วยบอกเราว่ากลุ่มผู้ป่วย ตอบสนองต่อการรักษาใหม่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับการรักษาแบบใหม่ที่สามารถชะลอการลุกลามของโรคและการพัฒนาของนักชีวภาพตัวใหม่ที่สามารถช่วยในการระบุกลุ่มย่อยของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่สำคัญมาก