กพท.เตือนผู้เดินทางไปต่างประเทศหลัง Ebola ระบาดหนัก

กพท.ออกประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาดของโรค Ebola หลังกลับมาระบาดหนัก

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศมีเนื้อหาระบุว่าด้วยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) ได้มีการแจ้งว่าองค์การอนามัยโลก ( WHO) ประกาศการระบาดซ้ำของโรค Ebola ในประเทศ Democratic Republic of Congo (DRC) วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดยที่ Ebola มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสที่มีการติดต่อจากสัตว์ป่าสู่คนและคนสู่คน โดยการผ่านสารคัดหลั่ง เช่น การสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย สารคัดหลั่งของผู้ป่วย ละอองเสมหะ และอาจมีอาการร้ายแรงเช่น ไข้ ท้องเสีย ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และมีเลือดออกตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจนอาจเสียชีวิตและการระบาดของโรคใน DRC นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่าจะเกิดจากโรคนี้รวม 44 คน

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางระหว่างประเทศ และป้องกันความเสี่ยงมิให้สัมผัสโรคระบาดดังกล่าว กพท.จึงขอแจ้งเตือนบุคคลที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปยัง DRC ว่า WHO ได้ถือว่า DRC มีการแพร่กระจายของโรค Ebola อยู่ในระดับสูงมาก (Very high) โดย DRC จะดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางออกจากท่าอากาศยาน Kinshasa อย่างเข้มงวด สำหรับประเทศข้างเคียงอีก 9 ประเทศ

รวมทั้ง Congo-Brazzaville และ Central Africa Republic มีการแพร่กระจายอยู่ในระดับสูง (High) และขอให้บุคคลที่มีความจำเป็นต้องเดินทางทางอากาศไปยังบริเวณดังกล่าวให้ติดตามคำแนะนำของ ICAO และ WHO อย่างใกล้ชิดต่อไปให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศแจ้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานทราบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานประกาศเพิ่มเติมบนอากาศยานให้ผู้โดยสารได้รับทราบโดยทั่วกัน.-สำนักข่าวไทย